Extreme WiNG RFS 4000

RFS 4000

Kontroler usług WiNG RFS 4000 Controller 802.11n zapewnia każdemu oddziałowi lub oddalonemu obiektowi możliwość korzystania z wysoce wydajnych, wszechstronnych, opłacalnych i bezpiecznych usług sieci przewodowej i bezprzewodowej. Bez względu na charakter potrzeb danego oddziału w zakresie łączności sieciowej kontroler zapewnia obsługę bogatego sygnału głosowego, w tym prowadzenie rozmów audio za pomocą sieci bezprzewodowych (Voice over WLAN, VoWLAN), a w przyszłości także konwergencję stałej i mobilnej komunikacji (Fixed Mobile Convergence, FMC) oraz obsługę prywatnej centrali telefonicznej wykorzystującej protokół IP (IP PBX); obsługa bogatego sygnału wideo, w tym wideokonferencji i wideonadzoru; technologie lokalizacji złożonej, jak Wi-Fi i RFID; ponadto obsługa technologii złożonej RF, w tym również technologii przyszłości, takich jak Wi-MAX. Model Motorola RFS 4000 to jedyny produkt w tej klasie, który oferuje dostęp do podwójnego pasma równoległy z usługami sieciowymi, a także szczelne, całodobowe i całotygodniowe zabezpieczenie za pomocą systemu ochrony przed zakłóceniami (Intrusion Protection System, IPS) w sieci bezprzewodowej.

Specyfikacja Techniczna