Cel jest prosty, używając swojej własnej  lub wynajętej floty dostarczyć  swoje towary na czas, po jak najmniejszym koszcie. W praktyce tworząc plany operacyjne  zaczyna się „żonglerka” procesami tj:  konsolidacją zamówień, optymalizacją załadunku, czasem dostarczenia na rampę, planowaniem tras, rozmiarem floty transportowej, zarządzaniem „pustymi przejazdami”, przejazdami łączonymi  oraz  spełnieniem regulacji prawnych . Nie jest to łatwe zadanie.

Przy pomocy HighJump Optimize można znaleźć rozwiązanie aby:

  • stworzyć inteligentny plan konsolidacji, planowania tras oraz rozkładów.
  • obniżyć całkowite koszty operacyjne
  • przeanalizować i zoptymalizować  schemat dystrybucji
Korzyści
HighJump Optimize umożliwia operatorom 3PL, dystrybutorom, hurtownikom oraz przedsiębiorstwom  produkcyjnym  zmaksymalizować efektywność  ich transportu. Ten system to kombinacja  optymalizacji oraz planowania  tras i terminów realizacji dostaw w celu uzyskania jak najmniejszych kosztów transportu i zmaksymalizowania zysku.