HighJump Warehouse to nowoczesny system informatyczny wspomagający obsługę procesów magazynowych
i wspierający zarządzanie pracownikami oraz przestrzenią magazynową. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie każdej operacji związanej z produktem lub surowcem od momentu przyjmowania do magazynu aż po jego ostateczne wydanie z jednoczesną możliwością śledzenia dowolnych atrybutów takich jak data ważności, przydatności, produkcji, LOT, numery seryjne, partie, kolory lub inne cechy.

HighJump Warehouse to rozwiązanie oparte na 25 latach doświadczeń firmy HighJump i ponad 3000 wdrożeń zrealizowanych w 22 krajach na świecie. System magazynowy HighJump jest rozwiązaniem skalowalnym, wyposażonym w szereg funkcjonalności niezbędnych dla optymalnego i zautomatyzowanego przeprowadzania
procesów magazynowych. Oprogramowanie dedykowane jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

System bazuje na najnowszych rozwiązaniach technologicznych i informatycznych takich jak Microsoft .Net, środowisko
Web-based, integracji z urządzeniami automatycznej identyfikacji i automatyce magazynowej. Zadaniem systemu jest nadzorowanie procesów magazynowych od chwili przyjęcia produktu lub jednostki logistycznej, przez cały czas przebywania ich w magazynie, aż do momentu wydania. System zapewnia zarządzanie na każdym poziomie funkcjonowania dowolnie złożonego magazynu. Program wspiera zarządzanie na każdym poziomie funkcjonowania magazynu – od przyjęcia towaru aż po dostarczanie danych biznesowych dla kierownictwa. Jest przygotowany do współpracy z systemami zewnętrznymi, wspierającymi zarządzanie przedsiębiorstwem np. ERP lub systemy finansowo-księgowe (szereg wdrożeń z systemami AX, NAV, GP, Sage, SAP Business One oraz CDN XL, PolkaSQL, Humansoft HermesSQL).

System HighJump Warehouse cechuje się dużą elastycznością, pozwalającą na zastosowanie go w różnych sektorach rynkowych:

Handel detaliczny i dystrybucja – centra dystrybucyjne, hurtownie, magazyny przysklepowe (duże placówki handlowe)
Produkcja – magazyny wyrobów gotowych, surowców i półproduktów
Transport i logistyka – magazyny przeładunkowe (huby), magazyny wysokiego składowania, usługodawcy logistyczni (3PL)