Oprogramowanie dla dużych i średnich firm

 

humansoft HermesSQL– wysokiej klasy oprogramowanie ERP, w którym zastosowano najnowsze techniki zarządzania dużym i średnim przedsiębiorstwem.

Posiada wyjątkowo elastyczną architekturę otwartą na indywidualne potrzeby firmy. Ta unikatowa cecha systemu pozwala budować dedykowane rozwiązania branżowe oraz dodatkową funkcjonalność tworzoną „pod klucz”. Jest to możliwe przez cały okres eksploatacji oprogramowania. Z tego względu program humansoft HermesSQL wybierany jest przez przedsiębiorstwa, dla których istotne jest wsparcie informatyczne wszystkich zachodzących w firmie procesów, również tych najbardziej złożonych jak i tych specyficznych, niestandardowych.

System dedykowany przedsiębiorstwom różnych branż prowadzących działalność handlową, usługową lub produkcyjną. Zgodność programu z obowiązującymi przepisami podatkowymi i księgowymi. Zapewniona jest stała rozbudowa funkcjonalności oprogramowania. Wyjątkowy stopień elastyczności programu humansoft HermesSQL osiągnięto nowatorskim podejściem do architektury systemu i potrzeb biznesu.

Wyposażony w inteligentne narzędzia i komponenty umożliwiające modyfikację do konkretnych wymagań przedsiębiorstwa. Możliwe jest: tworzenie dodatkowych wzorców wydruku, własnych widoków tabel, rozszerzanie standardowych funkcjonalności o indywidualne rozwiązania, oraz dopisywanie autorskich modułów branżowych.

Większość ofert producentów oprogramowań nie spełnia oczekiwań przedsiębiorstw, które stawiają na klasyczne wymagania klientów. Pozostałe wymagania to niestandardowe potrzeby wynikające ze specyfiki działania przedsiębiorstwa, które decydują o przewadze rynkowej firmy. W tym przypadku doskonale sprawdza się elastyczność systemu humansoft HermesSQL, która pozwala dopisywać funkcjonalności „pod klucz”.

Aspektem systemu humansoft HermesSQL jest również zachowanie pełnego bezpieczeństwa indywidualnie projektowanych rozwiązań. Instalacje kolejnych aktualizacji programu są nie tylko proste w wykonaniu, ale również bezpieczne dla dodatkowych rozwiązań. Zapisywane są w specjalnym, wydzielonym obszarze bazy danych, co w czasie aktualizacji systemu, gwarantuje im pełną ochronę .

Lista modułów
Handel i magazyny
Funkcjonalny, wyposażony w nowoczesne narzędzia moduł do obsługi handlu detalicznego i hurtowego, zarządzania finansami firmy, sterowania polityką cenową i rabatową oraz prowadzenia gospodarki wielomagazynowej.
Controlling sprzedaży
Profesjonalne rozwiązanie niezbędne w procesie prognozowania, planowania i oceny działań związanych ze sprzedażą. Umożliwia analizowanie sprzedaży
z wielu perspektyw, m.in.: czasu, produktów, przedstawicieli handlowych, kanałów dystrybucji, grupy odbiorców, regionu czy wielkości transakcji. Pozwala dogłębnie analizować dynamikę trendów rynkowych oraz tworzyć symulacyjne scenariusze sprzedaży wraz z możliwością prześledzenia ich wpływu na wynik firmy.
EDI (Electronic Data Interchange)
Umożliwia elektroniczne przesyłanie dokumentów handlowych pomiędzy dostawcami i odbiorcami, odbywające się w standardzie EDI (obsługa e-faktury)
Zamówienia i rezerwacje
Moduł zwiększa sprawność działania firmy w zakresie obsługi zamówień własnych oraz zamówień na sprzedaż. Pozwala na automatyczne obliczanie
i tworzenie zapotrzebowania w oparciu o rożne kryteria (np. najtańsza dostawa, najszybsza dostawa, główny dostawca) lub na podstawie: zamówień klientów, statystyk sprzedaży towarów oraz założonych zapasów minimalnych i maksymalnych towarów. Obsługuje automatyczną rezerwację towarów.
Opakowanie zwrotne
Doskonale sprawdza się w firmach, które potrzebują rozwiązań upraszczających ewidencję i zarządzanie opakowaniami zwrotnymi i bezzwrotnymi. Zawiera raporty pozwalające uzyskać szczegółowe dane na temat obrotu opakowaniami we wskazanym czasookresie, z możliwością filtrowania wyników analizy wg salda opakowań oraz z podziałem na odbiorców i dostawców. Pozwala prowadzić rozrachunki z tytułu sprzedaży i zakupu opakowań kaucjonowanych.
Obsługa walut
Specjalnością modułu jest kompleksowa obsługa transakcji handlowych prowadzonych w walutach obcych oraz związanych z nimi wszelkich, obligatoryjnych rozliczeń z US.
Plany transakcji
Prosty w użyciu moduł, za pomocą którego można seryjnie tworzyć i drukować dokumenty sprzedaży. Sprawdza się w firmach świadczących stałe, comiesięczne usługi, takie jak monitoring czy wywóz nieczystości.
Obsługa handlowców
Moduł służy do zarządzania siecią przedstawicieli handlowych. Dostarcza gotowe analizy pozwalające kontrolować sprzedaż handlowców oraz naliczać prowizje na podstawie osiągniętych obrotów lub zapłaconych dokumentów.
System lojalnościowy
Zapewnia wygodną i sprawną obsługę programów lojalnościowych, które oparte są na naliczaniu punktów i wydawaniu towarów za punkty. Moduł obsługuje różne sposoby naliczania punktów. Daje możliwość szybkiej identyfikacji klienta przy użyciu karty identyfikacyjnej.
Powiadomienia
Umożliwia konstruowanie dowolnych, automatycznych powiadomień typu e-mail, SMS, popup oraz ich bezobsługową wysyłkę do wybranej grupy, np. klientów, partnerów biznesowych lub pracowników. Wysoki stopień parametryzacji modułu pozwala dopasować ściśle tematykę i zakres wysyłanych wiadomości do potrzeb firmy i poszczególnych działów.
Lokalizacje
Moduł ułatwia szybką identyfikację miejsca składowania towarów oraz sprawne wydanie ich z magazynu.
Kontrola jakości
Moduł wspomaga pracę działu kontroli jakości umożliwiając obsługę procesu związanego z weryfikowaniem zgodności wybranych parametrów pod kątem spełnienia określonych norm. Kontrolą mogą być objęte: dostawy surowców, przyjęcia półproduktów oraz wyrobów gotowych.
Zarządzanie produkcją
Nowoczesny i kompleksowy moduł do obsługi działalności produkcyjnej firmy. Wyposażony jest w rozwiązania pozwalające precyzyjnie planować
i harmonogramować produkcję, ewidencjonować rzeczywisty jej przebieg, prowadzić kontrolę jakości surowców, półproduktów i wyrobów oraz rozliczać koszty produkcji. Zapewnia wsparcie analityczne i pełny nadzór nad procesem wytwarzania wyrobów. Doskonale sprawdza się w różnych branżach, w tym
w szczególności: metalowej, maszynowej, chemicznej, wydawniczej i spożywczej.
Kompletacja
Moduł wspomaga obsługę uproszczonych procesów produkcyjnych związanych z kompletowaniem i konfekcjonowaniem wyrobów. Pozwala realizować zlecenia produkcyjne oparte o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne oraz produkcję „pod zamówienie”.
Serwis i usługi
Porządkuje wewnętrzne procesy zawiązane z obsługą zleceń usługowych i serwisowych oraz zapewnia kontrolę nad ich realizacją. Automatyzuje proces wystawiania zleceń, dokumentów magazynowych i faktur. Moduł przeznaczony dla firm specjalizujących się w serwisie maszyn i urządzeń oraz prowadzących wszelkiego rodzaju usługi.
Książka przychodów i rozchodów
Pozwala na obsługę księgową firmy, rozliczającej się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Automatyzuje czynności związane z księgowaniem dokumentów. Posiada generator deklaracji podatkowych pozwalających na comiesięczną kontrolę przychodów i kosztów działalności podstawowej firmy.
Księga handlowa
Profesjonalne rozwiązanie do prowadzenia pełnej księgowości zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości. Sprawdza się w przedsiębiorstwach
o różnych profilach działalności, w tym również w spółkach prowadzących transakcje wielowalutowe. W module zastosowano wiele udogodnień przyspieszających pracę, a także automatyzujących podstawowe czynności, takie jak: księgowanie dokumentów, tworzenie zestawień księgowych, przygotowanie i wydrukowanie deklaracji podatkowych.
Import wyciągów bankowych
Zapewnia szybkie i bezbłędne importowanie do programu wyciągów bankowych zarejestrowanych w PLN oraz walucie obcej. Z chwilą zaimportowania wyciągów program dokonuje automatycznej aktualizacji stanu należności i zobowiązań.
Środki trwałe
Przejrzysty i wygodny w użyciu moduł wspierający firmę w zakresie ewidencjonowania i amortyzowania majątku trwałego oraz wartości niematerialnych
i prawnych. Pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań. Umożliwia ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym.
Kadry i płace
Ergonomiczny i funkcjonalny moduł przeznaczony do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Wysoki stopień parametryzacji modułu pozwala zastosować go zarówno w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach budżetowych, jak również w zakładach pracy chronionej.
e-Deklaracje
Gwarantuje szybkie i bezpieczne przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych PIT i VAT do Urzędu Skarbowego. Usprawnia pracę w zakresie tworzenia, weryfikowania i wysyłania dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Daje możliwość grupowego podpisywania, wysyłania i pobierania UPO oraz archiwizowania e-deklaracji.
e-kontrola
Moduł umożliwia wygenerowanie na żądanie organów podatkowych plików JPK z obszarów wskazanych do kontroli, za wybrany okres. Kontroluje dane pod kątem kompletności i spójności z polami wymaganymi przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wykrycia nieścisłości prezentuje szczegółowy raport
z opisem brakujących lub niepełnych informacji. Ułatwia także porównanie danych zawartych w plikach JPK z danymi z systemu (np. z listą dokumentów, zapisami w Księdze Handlowej lub KPiR).
OrangeSquid Standard – środowisko rozszerzeń
Podstawowy pakiet narzędzi programistycznych pozwalający dopasować program do konkretnych potrzeb firmy i użytkowników. Zawiera: generator wydruków, mechanizmy do budowania dodatkowych wyrażeń filtrujących dane, tworzenia własnych widoków (tabel), dodatkowych pól w kartotekach systemu oraz funkcje użytkownika i tzw. „wtyczki” służące do tworzenia rozszerzeń funkcjonalnych w programie.
OrangeSquid Professional – środowisko rozszerzeń
Narzędzia administracyjne przeznaczone dla najbardziej wymagających przedsiębiorstw. Daje największe możliwości dostosowania programu do indywidualnych potrzeb firmy, poprzez możliwość zaprojektowania własnych rozwiązań branżowych oraz programów rozszerzających podstawową funkcjonalność systemu.