Ogólne korzyści:

 • aplikacja pracująca na terminalach mobilnych (WIN CE, WIN Mobile,Android) komunikuje się z dowolnym systemem ERP
 • wymiana danych odbywa się automatycznie lub jest wywoływana ręcznie
 • aplikacja komunikuje się poprzez sieć bezprzewodową lub wymiana danych odbywa się poprzez podłączenie terminala mobilnego do stacji bazowej
  i komputera
 • zakres funkcjonalny aplikacji może być dowolnie modyfikowany zgodnie z potrzebami firmy
 • aplikacja wspiera wykorzystanie kodów kreskowych i RFID do identyfikacji towarów, miejsca składowania, partii, numerów serii, paczek i innych cech, które należy śledzić
 • automatyzuje obsługiwane procesy i przyspiesza czas ich realizacji
 • redukuje ilość błędów

Zastosowanie:

 • Inwentaryzacja
 • Obsługa przyjęć
 • Obsługa procesu kompletacji
 • Obsługa wydań
 • Praca w terenie