Przedmioty

przedmioty

Naklejanie etykiet na niewymiarowych przedmiotach

Drukowanie i naklejanie

Naklejanie etykiet na obiektach przemysłowych odbywa się kiedy platforma stoi w miejscu, pozwala to na aplikowanie etykiet pod dobrym ciśnieniem i z dużą precyzją. Bardzo często do tej operacji używane  są etykiety z tworzywa sztucznego, są one trwalsze od etykiet z papieru. Generalnie do tej aplikacji jest używana PRINTESS 4.E.

Naklejka na bliższym boku, zatrzymanego przedmiotu
Do tej operacji używany jest Linear Short.

Jeżeli trzeba nakleić na obiekt małą etykietę, najlepiej użyć do tego MICRO-LABEL, ponieważ jest on bardzo precyzyjny.

Żeby nakleić etykietę na przedzie pod kątem 90 stopni trzeba użyć ROTOR-FAST-18.

Naklejanie etykiety od góry na nierównej powierzchni
Do tego procesu stosowany jest WRAP.

Naklejanie etykiety wewnątrz przedmiotu
Do tego procesu należy użyć INTERNAL COIL

Mała etykieta owinięta wokół poruszającej się butelki
Żeby móc wykonać tę operacje należy użyć DISPENSER. Etykieta jest naklejana na przedmiocie obracającym się wokół własnej osi.