CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH

Automatyczna identyfikacja eliminuje błędy i pomyłki

Czytniki kodów kreskowych przyspieszają obsługę klienta, identyfikację dokumentu oraz wprowadzanie danych.
Ze względu na zastosowanie czytniki można podzielić na szereg grup:

1. sposób użytkowania

  • ręczne
  • stacjonarne

2. przeznaczenie

  • biurowo-handlowe
  • przemysłowe

3. sposób komunikacji

  • przewodowe
  • bezprzewodowe

4. sposób odczytu kodów

  • jednolinijne
  • wielolinijne

5. rodzaj odczytywanego kodu

  • kody jednowymiarowe – 1D
  • kody dwuwymiarowe – 2D