XIX Mazowiecki Wrak Race edycja WOŚP

XIX Mazowiecki Wrack Race z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – Mysiadło 201819-ta edycja Mazowieckiego Wrak Race’u będzie połączona z 26 finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Po raz kolejny AG Consult będzie zajmować się elektronicznym pomiarem i liczeniem okrążeń z zastosowaniem technologii RFID. Każdy z pojazdów oznakowany jest specjalnym nośnikiem (tagiem RFID), który odczytywany jest przez zamontowane na bramce anteny i czytnik. Wszystko podpięte jest do centralnego systemu i konsoli, na której automatycznie wyświetlają się wyniki z danego przejazdu. System sprawdza się świetnie, dzięki czemu wyeliminowana została podstawowa bolączka z poprzednich edycji – szybkie i bezbłędne wyłanianie zwycięzców. Dla całej imprezy jest to milowy krok na przód.Poniżej harmonogram imprezy:
07:00 – 09:00 otwarcie biura zawodów (badanie kontrolne, rejestracja zawodników) – Mysiadło, ul. Osiedlowa 2
09:30 – 09:40 odprawa zawodników przy Biurze Zawodów
10:00 – 10:15 pierwszy bieg kwalifikacyjny SERIA (15 minut)
10:15 – 10:30 przerwa techniczna
10:30 – 10:45 pierwszy bieg kwalifikacyjny MADMAX (15 minut)
10:45 – 11:00 przerwa techniczna
11:00 – 11:15 drugi bieg kwalifikacyjny SERIA (15 minut)
11:15 – 11:30 przerwa techniczna
11:30 – 11:45 drugi bieg kwalifikacyjny MADMAX (15 minut)
11:45 – 12:15 przerwa techniczna (ogłoszenie list półfinałowych), konkurs dla dzieci „malowanie wraka”, licytacja startu w handicap.
12:15 – 12:30 I bieg półfinałowy SERIA (15 minut)
12:30 – 12:45 przerwa techniczna
12:45 – 13:00 I bieg półfinałowy MADMAX (15 min)
13:00 – 13:15 przerwa techniczna (ogłoszenie list finałowych)
13:15 – 13:30 bieg finałowy SERIA (15 min)
13:30 – 13:45 przerwa techniczna (ogłoszenie wyników)
13:45 – 14:00 bieg finałowy MADMAX (15 min)
14:00 – 14:15 przerwa techniczna (ogłoszenie wyników)
14:15 – 14:30 bieg HANDICAP
14:30 – 15:00 zakończenie zawodów, wręczenie pucharów i nagród

Wydarzenie odpowiednie dla dzieci.