Wdrożenie systemu G-MAG w firmie Fiore

Fiore, jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm z branży pończoszniczej w Polsce zdecydowała się na wdrożenie autorskiego rozwiązania do obsługi procesów magazynowych opracowanego i wdrażanego przez AG Consult.

W ramach realizowanego projektu wdrożony ma być system obsługujący kolejno wszystkie obszary produkcji oraz gospodarkę magazynową. Założeniem było maksymalne zautomatyzowanie i przyspieszanie identyfikacji produktu, niezależnie od etapu jego przetwarzania, wykorzystując w tym celu kody kreskowe. Na tej podstawie we wstępnej fazie projektu zostały opracowane założenia i kolejne kroki jego realizacji. W pierwszej kolejności został opracowany i wdrożony moduł do obsługi początkowego etapu produkcji – dziewiarni. Kolejnym etapem było uruchomienie obsługi procesów magazynowych (przyjęcia z produkcji i do lokalizacji, kompletacja, obsługa zwrotów itp.). W przyszłości planowane są kolejne kroki mające na celu identyfikację produktu na wszystkich etapach jego przetwarzania. Autorskie rozwiązanie G-MAG, opracowane przez AG Consult, zostało zainstalowane na terminalach mobilnych MC3090 firmy Motorola i zintegrowane z systemem ERP – Symfonia.