WMS - studium przypadku

 

Naważniejsze korzyści:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naważniejsze korzyści:

 

Pełna kontrola i zarządzanie magazynem w czasie reczywistym 

Znaczny wzrost wydajności pracy 

Zmniejszenie liczby błędów oraz zwiększenie ilości realziaowanych zamówień przy tych samych zasobach

Pełna integracja z Comarch CDN XL

 

 

 

Naważniejsze korzyści:

 

Skrócenie procesu obsługi klienta bezpośredniego

Usprawnenie procesu lokalizacji towaru w magazynie w czasie rzeczywistym

Skrócenie procesu inwentaryzacji

Skrócenie czasu niezbędnego na wdrożenie nowego pracownika

Zwiększenie wydajności pracy

Pełna integracja z Microsoft Dynamics AX

 

 

 

Naważniejsze korzyści:

 

Wyeliminowanie błędów i pomyłek w procesie przyjmowania dostaw i podczas kompletowania zamówień

Optymalizacja procesu obsługi zwrotów

Informacje o stopniu realizacji zamówień w czasie rzeczywistym

Precyzyjna lokalizacja towarów w magazynie w czasie rzeczywistym

Skrócenie czasu niezbędnego na przeszkolenie nowego pracownika

Pełna integracja z ODL PolkaSQL