WMS - moduły systemu

poprzez trzy wersje zaprojektowane po to, żeby odpowiadać na potrzeby  na wszystkich poziomach daje elastycznoość rozbudowy na przyszłość.

 

 

 

 

Moduły

Collect

Manage

Fulfill

Kompletacja

Przyjęcia

Inwentaryzacja

Lokalizator towarów

Uzupełnienia

Śledzenie partii/numerów seryjnych

Alokacja zleceń

Planowanie falowe

Zarządzanie raportami

Integracja z jednym przewoźnikiem

Zarządzanie datą ważności

Wielostrefowość

Niedostępne

Pakietowanie

Niedostępne

Normy pracy

Niedostępne

Przesunięcia bezpośrednie

Niedostępne

Opcjonalne

Zaawansowana alokacja

Niedostępne

Opcjonalne

Zaawansowane planowanie uzupełnień

Niedostępne

Opcjonalne

Zaawansowane partie/numery seryjne

Niedostępne

Opcjonalne

Zwroty

Niedostępne

Opcjonalne

Funkcjonalność końca linii

Niedostępne

Opcjonalne