WMS - funkcjonalność

System HighJump Edge od samego początku został opracowany w celu efektywnego zarządzania procesami zachodzącymi w magazynie czy w centrum dystrybucyjnym - często okreslany jako "best of bread".


System w pełni automatyzuje obsługę procesów magazynowych przy wykorzystaniu kodów kreskowych wraz z urządzeniami mobilnymi (RF) i pozwala monitorować efektywność pracy.


Modułowy, elastyczny i rozbudowany funkcjonalnie system umożliwiający obsługę magazynu/-ów o dowolnej powierzchni, liczbie użytkowników i zróżnicowaniu procesów.


Kompletacja: Funkcjonalność kompletacji zamówień przy wykorzystaniu bezprzewodowych urządzeń została zaprojektowana aby całkowicie wyeliminować dokumenty papierowe oraz przyspieszyć proces realizacji. Moduł wspiera różne scenariusze kompletacji oraz , od przekazania towaru do miejsca kompletacji poprzez tworzenie jednostek transportowych czy  drukowanie etykiet logistycznych.
    
Przyjęcia: Moduł obsługuje proces przyjęcia towaru na magazyn, sprawdza zgodność towaru z zamówieniem oraz pozwala go odpowiednio oznakować. Operacje wykonywane on-line dzięki czemu osoby zarządzające na bieżąco mają wgląd do realizowanych zadań poszczególnych pracowników.

Lokalizator: Moduł umożliwiający
fizyczną lokalizację miejsc składowania  towarów w magazynie.

Web Dispatch: Wszystkie funkcjonalności dostępne są na dowolnych komputerach kalsy PC przy użyciu przeglądarki internetowej. Moduł pozwala na monitorowanie operacji magazynowych w czasie rzeczywistym oraz generowanie raportów historycznych.


Zarządzanie zleceniami: Pozwala zaplanować działania w magazynie według własnej  polityki firmy dotyczącej m.in. zarządzania współczynnikiem wypełnienia czy zwrotami.


Multi-ZoneFunkcjonalność umożliwiająca podział magazynu na wiele stref, zarządzanie oddzielnymi budynkim (na tym samym terenie). Pozwala zróżnicować kompletacje i uzupełnienia w każdej ze stref.


Kitting: Moduł umożliwiający pakietowanie czyli tworzenie jednostki do sprzedaży z różnych  towarów (zestaw), sprzedawanych jako jeden produkt.


Przyjęcie kontenera:
  Szybkie przyjęcie kontenera (ID palety z innego magazynu, ID kontenera z potwierdzonymi towarami).


Unikalny identyfikator palety: Moduł pozwala na  zarządzanie unikalnymi numerami palet (ID palety, SSCC), numery  mogą być tworzone podczas przyjęcia towarów, korekt magazynowych które zwiększają stany magazynowe oraz przy relokacji.


Różnorodność opakowań: Możliwość dzielenie opakowań zbiorczych i zamówień na określoną ilość i typy kartonów (opakowań) na podstawie rozmiaru oraz wagi każdego towaru przy zachowaniu takich parametrów  jak współczynnik wypełnienia (docelowy i maksymalny), ograniczenia wagi i wymiarów każdego kartonu.

 
Bezpośrednie wyznaczanie lokazliacji dla towaru: Moduł umożliwia bezpośrednie odkładanie, co pozwala na znajdowanie odpawiednich miejsc.


Multi-Location:  Pozwala na zarządzanie wieloma lokalizacjami /magazynami (różne adresy) przy użyciu tylko jednego systemu magazynowego Accellos WMS.

Automatyka magazynowa: Funkcjonalność wspierająca wyminę danych i zarządzanie autoamtyka magazynową: regałami automatycznymi, karuzelami, pick by light, pick to point, voice i przenośników taśmowych.


Multi-Company/3PL: Moduł przewidziany dla firm świadczących usługi logistyczne, zarządzających towarem firm trzecich


Multi-Carrier Shipping: Funkcjonalność wspierająca wymianę danych z wieloma spedytorami, wydruki dokumentów i listów przewozowych w połączeniu systemami  spedytorów.


Bezpośrednie wprowadzanie zleceń:  Umożliwa wprowadzanie zamówień bezpośrednio do systemu magazynowego (w przypadku braku systemu ERP lub później zlecenia do niego są wysyłane).


Narzędzia do integracji RFID: Moduł wspierający wykorzytsanie w magazynie technologi RFID, wymianę danych.