HighJump Edge - System WMS do zarządzania magazynem

(poprzednio Accellos One) to nowoczesny system informatyczny wspomagający obsługę procesów magazynowych,  wspierający zarządzanie pracownikami oraz przestrzenią magazynową. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie każdej operacji związanej z produktem lub surowcem od momentu przyjmowania do magazynu aż po jego ostateczne wydanie z jednoczesną możliwością śledzenia dowolnych atrybutów takich jak data ważności, przydatności, produkcji, LOT, numery seryjne, partie, kolory lub inne cechy.


HighJump Edge to rozwiązanie oparte na 25 latach doświadczeń i ponad 15 000 wdrożeń zrealizowanych w 22 krajach na świecie. System magazynowy HighJump Edge jest rozwiązaniem skalowalnym, wyposażonym w szereg funkcjonalności niezbędnych dla optymalnego i zautomatyzowanego przeprowadzania procesów magazynowych. Oprogramowanie dedykowane jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

 

System bazuje na najnowszych rozwiązaniach technologicznych i informatycznych takich jak Microsoft .Net, środowisko Web-based, integracja z urządzeniami automatycznej identyfikacji i automatyki magazynowej. Zadaniem systemu jest nadzorowanie procesów magazynowych od chwili przyjęcia produktu lub jednostki logistycznej, przez cały czas przebywania ich w magazynie, aż do momentu wydania. System zapewnia zarządzanie na każdym poziomie funkcjonowania dowolnie złożonego magazynu. Program wspiera zarządzanie na każdym poziomie funkcjonowania magazynu - od przyjęcia towaru aż po dostarczanie danych biznesowych dla kierownictwa. Jest przygotowany do współpracy z systemami zewnętrznymi wspierającymi zarządzanie przedsiębiorstwem np. ERP lub systemy finansowo-księgowe (szereg wdrożeń z systemami AX, NAV, GP, Sage, SAP Business One oraz CDN XL, PolkaSQL, Humansoft HermesSQL).

 

System HighJump Edge cechuje się dużą elastycznością pozwalającą na zastosowanie go w różnych sektorach rynkowych:

 

Handel detaliczny i dystrybucja - centra dystrybucyjne, hurtownie, magazyny przysklepowe (duże placówki handlowe)
Produkcja - magazyny wyrobów gotowych, surowców i półproduktów

Transport i logistyka - magazyny przeładunkowe (huby), magazyny wysokiego składowania, usługodawcy logistyczni (3PL)