Accellos One Optimize - optymalizacja załadunków i wyznaczanie tras

Cel jest prosty, używając swojej własnej  lub wynajętej floty dostarczyć  swoje towary na czas , po jak najmniejszym koszcie. W praktyce tworząc plany operacyjne  zaczyna się „żonglerka”  konsolidacją zamówień, optymalizacją załadunku, czasem dostarczenia na rampę, planowaniem tras, rozmiarem floty transportowej, zarządzaniem „pustymi przejazdami”, przejazdami łączonymi  oraz  spełnieniem regulacji prawnych . Nie jest to łatwe zadanie.

 

Przy pomocy Acellos One Optimize można znaleźć rozwiązanie aby:

 


 

Korzyści

Acellos One Optimize  umożliwa operatorom 3PL, dystrybutorom, hurtownikom  oraz przedsiębiorstwom produkcyjnym zmaksymalizować efektywność ich transportu. Ten system to kombinacja optymalizacji oraz planowania tras i terminów realizacji dostaw w celu uzyskania jak najmniejszych kosztów transportu i zmaksymalizowania zysku.