Czytniki kodów kreskowych

 

Zastosowanie czytników kodów przyspiesza obsługę klienta, identyfkację dokumentu, wprowadzanie danych.

 

Ze względu na zastosowanie czytniki można podzielić na szereg grup:

 

1. sposób użytkowania

 

2. przeznaczenie

 

3. sposób komunikacji 

 

4. sposób odczytu kodów  

 

5. rodzaj odczytywanego kodu